Kabaretowa Scena Przyjaciół Marka Majewskego – obok innych zaproszonych artystów Antoni Muracki zaśpiewa kilka swoich pieśni autorskich i tłumaczeń.