22 marca – Muzeum Historii i Literatury Białoruskiej
23 marca – Instytut Polski w Mińsku
26 marca – Lisia Nora – Benefis Olgi Zaleeskiej