Podczas wieczoru będziemy wspominać artystów którzy odeszli, ich wiersze, piosenki. Nie zabraknie refleksji, zadumy i chwil uniesień zarówno literackich jak i muzycznych.
W koncercie udział wezmą: Ewa Karbowska (recytacja), Aleksandra Drzewiecka (śpiew), Antoni Muracki (śpiew, gospodarz programu).
W programie Okudżawa, Wysocki, Brassens, Osiecka, Kofta i utwory własne.