Pierwszy drugi trzeci czwarty
Na ogrodzie krecie warty
Równe dziury wiercą – praca wre
Krecie metro rusza we czwartek

Żeby wsiąść potrzebna kasa
choć to bardzo krótka trasa-
-bo do bratków co pod płotem
Dalej trzeba na piechotę