Występ solowy na promocji tomiku wierszy Romana Wargi – Maciejewskiego „Song dla przyjaciół”.