pod gołym niebem
na oczach wszystkich aniołów
pokochałem cię
miłością bezmyślną
i bezgrzeszną
miłością zachłannego pielgrzyma

pod gołym niebem
pokochałem cię
bez większego sprzeciwu planet
choć raczej wbrew twej woli

broniłaś się jak umiałaś
ale że byłaś jeszcze bardzo młoda
umiałaś niewiele

to była moja tarcza
przed oślepiającym blaskiem
tarczy zegara

tarcza przeciw tarczy
miłość przeciw pustce
pycha odkrywcy
przeciw oczywistym dowodom
na istnienie Boga