Gdy będę starszym panem
będę grzebał w stercie ksiąg
i młode wino zlewał w dzban
Gdy będę starszym panem
uczuć swych rozproszę mrok
i komu zechcę swą miłość dam.
Pergamin kupię też i piórko, i tusz
i będę tkwił, jak mędrzec z Chin, na brzegu rzeki,
gdy będę stary już.

Gdy będę starszym panem
kupię sobie stary dom
i jedno stare radio.
Gdy będę starszym panem
będę miał swój własny kąt
przy oknie w kawiarni Avion.
Pergamin kupię też i piórko, i tusz
I będę patrzył na idących dokądś ludzi
gdy będę stary już

Gdy będę starszym panem
sprawię sobie czarny frak
i szarą muszkę do fraka
Gdy będę starszym panem
zamiast wody będę chciał
pić lekkie wino z bukłaka
Pergamin kupię też i piórko, i tusz
i będę milczał, tak jak milczą ci, co znają plan
i będę starszy pan.