Udział w wieczorze poezji Krzysztofa Cezarego Buszmana.